Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Khao Thưởng

Khao Thưởng

Loại : Quân Đoàn

Thuộc Tính : Nội Chính

Mô Tả :

Hồi phục tất cả lính phe ta. Có xác suất kích hoạt Hồi Phục, duy trì hồi phục Lính 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top