Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Xuất Kích

Xuất Kích

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Tướng đích thân xuất kích, diệt địch tăng sĩ khí. Khi tướng 2 bên đều xuất kích, có xác suất kích hoạt Đơn Đấu, kết quả ảnh hưởng sĩ khí.

Quay về danh sách kỹ năng

Top