Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Ám Tập Sát

Ám Tập Sát

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Triệu hồi Ảnh Thích Khách, tấn công 1 kẻ địch. Có xác suất gây Hoảng Sợ, giảm sĩ khí địch, địch bị tấn công trong 3 lượt không thể kích hoạt đặc kỹ binh chủng.

Quay về danh sách kỹ năng

Top