Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Viên Môn Xạ

Viên Môn Xạ

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Binh chủng tầm xa phe ta tấn công kẻ địch xa nhất. Chính xác tăng, tầm bắn rộng khắp, không bị suy yếu, duy trì 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top