Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Huyết Bạo

Huyết Bạo

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Dũng Võ

Mô Tả :

Tấn công, bạo kích phe ta tăng, duy trì 3 lượt. Sau khi bạo kích người đối địch, một phần sát thương chuyển qua hồi sinh lính bản thân

Quay về danh sách kỹ năng

Top