Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Kinh Đào

Kinh Đào

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Sóng lớn xuất hiện, tấn công 3 kẻ địch trên đường thẳng. Có xác suất gây Nê Đàm, cự li di chuyển giảm 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top