Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Thạch Giáng

Thạch Giáng

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Đá rơi trong phạm vi 3 ô, sát thương địch. Có xác suất gây Hôn Mê, không thể hành động, sát thương bạo kích tăng, duy trì 1 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top