Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Liêu Nguyên

Liêu Nguyên

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Thiêu Đốt phạm vi 3 ô 1 lượt, kẻ địch vào và đi qua sẽ bị thương. Có xác suất gây Đốt Cháy, duy trì sát thương và giảm chính xác, duy trì 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top