Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Cự Mộc Áp

Cự Mộc Áp

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Gỗ lớn lăn 3 hàng ngang, nghiền nát 3 hàng địch mục tiêu. Có xác suất gây nội thương, bạo kích, giảm kháng bạo, duy trì 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top