Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Mê Vụ Tráo

Mê Vụ Tráo

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Sát thương tấn công tầm xa phạm vi 3 ô giảm, không thể chọn mục tiêu tấn công kỹ năng. Duy trì 1 lượt. Kỹ năng phạm vi không chịu ảnh hưởng.

Quay về danh sách kỹ năng

Top