Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Sơn Băng

Sơn Băng

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Mưu Trí

Mô Tả :

Sát thương địch trong phạm vi 5 ô, đồng thời gây sát thương lớn lên Tường Thành. Có xác suất gây choáng, không thể hành động, duy trì 1 lượt hoặc giải trừ sau khi bị sát thương.

Quay về danh sách kỹ năng

Top