Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Phân Hợp

Phân Hợp

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Thống Soái

Mô Tả :

Đơn vị phe ta gần mục tiêu cùng tấn công địch. Có xác suất gây Hỗn Loạn, không thể hành động 1 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top