Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Binh Tốc

Binh Tốc

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Thống Soái

Mô Tả :

Đơn vị phe ta di chuyển về phía trước 5 ô, tấn công 1 lần. Có xác suất kích hoạt Tốc Hành, né tránh tăng, cự li di chuyển tăng 1 ô, duy trì 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top