Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Địa Vi Lao

Địa Vi Lao

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Nội Chính

Mô Tả :

Bị giam giữ trong phạm vi 3 ô, không thể di chuyển, né tránh giảm, duy trì 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top