Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Thiết Bích

Thiết Bích

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Nội Chính

Mô Tả :

Phòng thủ, kháng bạo phe ta tăng, sau khi bị tấn công cận chiến, phản đòn 1 phần sát thương. Duy trì 3 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top