Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Động Viên

Động Viên

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Nội Chính

Mô Tả :

Xóa trạng thái bất lợi, có xác suất kích hoạt Phản Gián, trong 2 lượt phản đòn trạng thái bất lợi kỹ năng địch.

Quay về danh sách kỹ năng

Top