Chi tiết kỹ năng

Tìm Kỹ Năng theo tên

Chấn Chỉnh

Chấn Chỉnh

Loại : Quân Đội

Thuộc Tính : Nội Chinh

Mô Tả :

Hồi phục lính nhất định. Có xác suất giúp hồi phục, duy trì hồi phục lính 2 lượt.

Quay về danh sách kỹ năng

Top