Chuỗi sự kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới

Từ 29-03-17

Ưu Đãi VIP VNG

Phục Long

H oan nghênh chư vị Chúa công đến với Phục Long - Webgame chiến thuật cân não cao thủ!

Hàng loạt những hoạt động đặc sắc đang chờ đón chư vị, hãy tham gia ngay để được trải nghiệm những tính năng hấp dẫn và nhận quà giá trị từ Phục Long nhé!

Ưu Đãi dành cho VIP VNG

Chúa công thuộc VIP VNG khi tham gia chinh phạt tại Phục Long sẽ được nhận những đặc quyền cực kỳ hấp dẫn như sau:

  • Phần thưởng được gửi qua Thư trong 7 ngày liên tiếp.
VIPPhần thưởng
1 Rương Đồ Cam Lv30*2
2 Rương Đồ Cam Lv30*3
3 Rương Đồ Cam Lv30*3 + Rương Đồ Tím Lv30*3
4 Rương Đồ Cam Lv50*1 + Rương Đồ Cam Lv30*5 + Lao Dịch Lệnh*1
5 Rương Đồ Cam Lv50*3 + Rương Đồ Cam Lv30*7
6 Rương Đồ Cam Lv50*5 + Rương Đồ Cam Lv30*15
7 Rương Đồ Cam Lv50*7 + Rương Đồ Cam Lv30*30
8 Rương Đồ Cam Lv50*15 + Rương Đồ Cam Lv30*45 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*20
VIPPhần thưởng
1 Ngọc Cường Hóa-Sơ*5 + Lễ Kim*100
2 Ngọc Cường Hóa-Sơ*3 + Lễ Kim*100
3 Ngọc Cường Hóa-Sơ*5 + Ngọc Cường Hóa-Trung*3 + Lễ Kim*100
4 Ngọc Khảm Công Lv4*1 + Ngọc Khảm Thủ Lv4*1 + Lễ Kim*150
5 EXP Luyện Binh*20 + Tâm Đắc*10
6 Ngọc Cường Hóa-Sơ*10 + Ngọc Cường Hóa-Trung*10
7 Ngọc Cường Hóa-Sơ*20 + Ngọc Cường Hóa-Trung*20
8 Ngọc Cường Hóa-Sơ*20 + Ngọc Cường Hóa-Trung*20 + Hồn Tướng*4.000
VIPPhần thưởng
1 Rương Đồ Cam Lv30*3 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*5 + Lễ Kim*100
2 Rương Đồ Cam Lv30*5 + Ngọc Cường Hóa-Trung*2 + Lễ Kim*100
3 Rương Đồ Cam Lv30*5 + Ngọc Cường Hóa-Trung*2 + Lễ Kim*150
4 Lễ Kim*200 + Ngọc Khảm Sinh Lực Lv4*1
5 Lễ Kim*600 + Ngọc Sinh Lực Lv4*1 + Lao Dịch Lệnh*1
6 Rương Đồ Cam Lv50*7 + Rương Đồ Cam Lv30*10 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*10
7 Rương Đồ Cam Lv50*10 + Lao Dịch Lệnh*1 + Mặc Công Đồ*1 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*10
8 Rương Đồ Cam Lv50*30 + Rương Đồ Cam Lv30*30 + Ngọc Khảm Công Lv4*9
VIPPhần thưởng
1 Ngọc Cường Hóa-Sơ*3 + Ngọc Cường Hóa-Trung*2
2 Ngọc Khảm Công Lv3*1 + Ngọc Khảm Thủ Lv3*1
3 Ngọc Khảm Công Lv3*1 + Ngọc Khảm Thủ Lv3*1
4 Hộp Đá*10 + Đạo Trị Quân*3
5 Ngọc Cường Hóa-Sơ*10 + Hồn Tướng*1.000
6 Lễ Kim*600 + Ngọc Khảm Công Lv4*1 + Tâm Đắc*10
7 Lễ Kim*800 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*30 + Rương Đồ Cam Lv30*30
8 Lễ Kim*800 + Hồn Tướng*6.000 + Linh Thông Cam Thảo*20
VIPPhần thưởng
1 Lễ Kim*100 + Lao Dịch Lệnh*1
2 Ngọc Cường Hóa-Trung*200 + Lao Dịch Lệnh*1
3 Lễ Kim*200 + Lao Dịch Lệnh*1
4 Rương Đồ Cam Lv50*5 + Lễ Kim*250 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*10
5 Rương Đồ Cam Lv50*7 + Rương Đồ Cam Lv30*10 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*10
6 Rương Đồ Cam Lv50*10 + Lao Dịch Lệnh*1 + Mặc Công Đồ*1 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*10
7 Rương Đồ Cam Lv50*30 + Hồn Tướng*5.000 + Linh Thông Cam Thảo*20
8 Rương Đồ Cam Lv80*10 + Rương Đồ Cam Lv50*20 + Ngọc Cường Hóa-Cao*20
VIPPhần thưởng
1 Ngọc Khảm Công Lv3*1 + Ngọc Khảm Thủ Lv3*1
2 Ngọc Cường Hóa-Sơ*5 + Ngọc Cường Hóa-Trung*3
3 Mặc Công Đồ*1 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*5
4 Ngọc Cường Hóa-Sơ*10 + Ngọc Cường Hóa-Trung*5
5 Ngọc Cường Hóa-Sơ*15 + Ngọc Cường Hóa-Trung*5
6 Ngọc Cường Hóa-Trung*20 + Ngọc Cường Hóa-Cao*3 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*30
7 Rương Đồ Cam Lv50*20 + Ngọc Cường Hóa-Trung*20 + Ngọc Cường Hóa-Cao*10
8 Ngọc Cường Hóa-Sơ*25 + Ngọc Cường Hóa-Trung*40 + Ngọc Khảm Thủ Lv4*9
VIPPhần thưởng
1 Rương Đồ Cam Lv30*3 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*3
2 Rương Đồ Cam Lv30*7 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*5
3 Rương Đồ Cam Lv50*1 + Rương Đồ Cam Lv30*7
4 Ô Truy*1 + Rương Đồ Cam Lv50*7
5 Đại Uyển Mã*1 + Hồn Tướng*3.000 + Rương Đồ Cam Lv50*15
6 Tử Tinh*1 + Rương Đồ Cam Lv80*2 + Rương Đồ Cam Lv50*10
7 Ô Vân*1 + Hồn Tướng*5.000 + Ngọc Cường Hóa-Trung*50 + Linh Thông Cam Thảo *20
8 Chiếu Dạ*1 + Rương Đồ Cam Lv80*20 + Ngọc Khảm Sinh lực Lv4*12 + Ngọc Cường Hóa-Sơ*30 + Ngọc Cường Hóa-Trung*50
  • Danh hiệu đặc biệt tương ứng cấp VIP.
VIPDanh hiệu
1 VIP1 360game
2 VIP2 360game
3 VIP3 360game
4 VIP4 360game
5 VIP5 360game
6 VIP6 360game
7 VIP7 360game
8 VIP8 360game

Nếu là tân thủ, hãy tham khảo các hỗ trợ bổ ích sau:

Để lại bình luận của Chúa công tại đây.

Chúc quý Chúa công có những giây phút chinh phạt thú vị tại Phục Long!

Top